Bảy tháng, 3.791 người chết vì tai nạn giao thông


So với tháng cùng kỳ năm 2019 số vụ tai nạn giảm 229 (15,96%), số người chết giảm 108 (16,44%), số người bị thương giảm 192 (17,41%). Trong đó, xảy ra 491 vụ va chạm giao thông làm bị thương nhẹ 476 người, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 138 vụ (21,94%), giảm 164 (25,63%). 

Trên đường bộ xảy ra 707 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên làm chết 542 người, bị thương 434 người, giảm 74 vụ (9,48%), giảm 83 người chết (13,28%), giảm 23 người bị thương (5,03%) so với cùng kỳ năm trước. Trên đường sắt xảy ra 7 vụ làm chết 6 người, bị thương 1 người, giảm 10 vụ (58,82%), giảm 14 người chết (70%), giảm 4 người bị thương (80%). Trên đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương, giảm 6 vụ (85,71%), giảm 1 người chết (50%), giảm 1 người bị thương (100%). Trong tháng 7 không xảy ra tai nạn hàng hải. 

Tính chung trong 7 tháng năm 2020, trong toàn quốc xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người. So với 7 tháng năm 2019, giảm 1.824 vụ (18,57%), giảm 676 người chết (15,13%) và giảm 1.611 người bị thương (21,59%). Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 3.417 vụ, làm bị thương nhẹ 3.484 người.

Trên đường bộ xảy ra 4.482 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên làm chết 3.707 người, bị thương 2.352 người, giảm 597 vụ (11,75%), giảm 656 người chết (15,04%), giảm 394 người bị thương (14,35%) so với cùng kỳ năm trước. Trên tuyến đường sắt xảy ra 51 vụ, làm chết 43 người, bị thương 10 người, giảm 41 vụ, giảm 30 người chết và giảm 25 người bị thương. Trên đường thủy xảy ra 39 vụ, làm chết 34 người, làm bị thương 4 người, tăng 7 vụ và 16 người chết so với cùng kỳ năm trước. Trên tuyến hàng hải xảy ra 7 vụ làm chết 7 người, không có người bị thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *