Bộ Kit phát triển FPGA SoC đầu tiên trong ngành Dựa trên kiến trúc tập lệnh RISC


Microchip Technology Inc. đang cung cấp bộ Kit phát triển FPGA (Field-Programmable Gate Array-Vi mạch trường lập trình được) SoC (System on Chip-Hệ thống trên một chip) dựa trên kiến trúc RISC-V đầu tiên trong ngành dành cho PolarFire FPGA SoC – FPGA SoC dựa trên RISC-V có chi phí và mức tiêu thụ điện năng thấp nhất trong ngành. Bộ Kit phát triển Icicle của Microchip dành cho PolarFire (SoC) FPGA thu hút sự tham gia của nhiều đối tác Mi-V để tăng tốc độ triển khai thiết kế của khách hàng và ứng dụng thương mại trong nhiều ngành khác nhau.

Những nhà thiết kế muốn triển khai một FPGA SoC dựa trên RISC-V có thể lập trình được hiện đã có thể bắt đầu phát triển và đánh giá danh mục sản phẩm của hệ sinh thái RISC-V như là Các hệ điều hành thời gian thực (Real-Time Operating Systems – RTOS), trình gỡ lỗi, trình biên dịch, Hệ thống trên mô-đun (System On Modules – SOM) và các giải pháp bảo mật. Hệ sinh thái đối tác Mi-V RISC-V (Mi-V RISC-V Partner Ecosystem) là một bộ công cụ và tài nguyên thiết kế toàn diện, liên tục mở rộng được Microchip cùng nhiều đối tác bên thứ ba phát triển để hỗ trợ đầy đủ cho các thiết kế RISC-V.

Bộ Kit Icicle của Microchip dành cho hệ sinh thái PolarFire SoC và Mi-V hỗ trợ PolarFire FPGA SoC bằng: Phân hệ vi xử lý RISC-V từ SiFive và ETM (embedded trace macro – tính năng soát lỗi tương tác thời gian thực với bộ vi xử lý) từ UltraSoC; Các công cụ phát triển từ Adacore, Green Hills Software, Mentor Graphics và Wind River; Các giải pháp RTOS thương mại như là Nucleus và VxWorks để bổ sung cho các giải pháp Linux® và thiết bị vật lý (bare-metal) của Microchip; Các giải pháp middleware từ  DornerWorks, Hex Five, Veridify Security và wolfSSL; SOM và các dịch vụ thiết kế từ các tổ chức như Antmicro, ARIES Embedded, Digital Core Technologies, Emdalo Technologies, Sundance DSP và Trenz Electronic.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *